OEM ผลิตอาหารเสริม


Original Equipment Manufacturer คือ ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง บริษัทInnova Laboratoryจำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจร OEM ผลิตอาหารเสริม ให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของธุรกิจอาหารเสริม มีสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองในรูปแบบง่ายๆและใช้เงินทุนไม่มาก โดยนำเข้าวัตถุดิบอย่างดี เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้า พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งนักวิทยาศาสตร์ เภสัชกรช่วยวิจัย นักเคมี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างเอกลักษณ์และความโดดเด่นให้แก่ตัวสินค้า เพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า
OEM (Original Equipment Manufacturer) เรารับจ้างผลิตให้กับลูกค้าและแบรนด์ต่างๆตามความต้องการของลูกค้า OEM นับเป็นโอกาสของการเริ่มต้นธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถเริ่มธุรกิจได้ง่าย ใช้ทุนน้อย และความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเรายึดมั่นในการผลิตอาหารเสริม สุขภาพที่ไม่เพียงแต่ใช้วัตถุดิบที่คุณภาพ เรายังมีกรรมวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดเวลา เรามีบริการรับ ผลิตอาหารเสริม ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ ยาจากสมุนไพรการวิจัยและพัฒนาสูตรรวมถึงบริการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า


OEM กับ Innova Lab

- สร้างแบรนด์สินค้าของตนเองให้มีความแข็งแรง แตกต่าง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับช่องทางการจัดจำหน่าย เช่นให้การสนับสนุนด้านการตลาดที่ดีต่อช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อสร้างเกราะป้องกันการเข้าสู่ตลาดของ Contract Manufacturer ด้วยแบรนด์ของตนเอง ให้ทำได้ยากและใช้ค่าใช้จ่ายที่สูง เน้นการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการออกแบบสินค้าที่มีความล้ำหน้าคู่แข่งขัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด commoditization ของสินค้า ที่จะเปิดโอกาสให้ Contract Manufacturer เข้าสู่ตลาดด้วยตราสินค้าของตนเอง รับผลิตอาหารเสริม ผ่านไลน์ผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอาง เพิ่มเพื่อนทางไลน์
HOTLINE : 095-904-5106
//]]>